top of page

video, krótka forma filmowa z elementami animacji, reklamująca bądź przedstawiająca funkcjonalność produktu i jego przeznaczenie

bottom of page